Oferta

  • indywidualne projekty budowlane i wykonawcze budynków mieszkalnych oraz innych obiektów kubaturowych wraz z dokumentacją branżową,
  • adaptacje projektów typowych,
  • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących,
  • projekty konstrukcji w technologii żelbetowej, stalowej, drewnianej.
  • projekty zagospodarowania terenu,
  • inwentaryzacje budowlane,
  • kierowanie robotami budowlanymi.

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu opinii i uzgodnień wymaganych do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.


ul. Topolowa 28

Turka – os. Borek

tel. 737-309-991

email: biuro@er-kon.pl

Copyright © 2015. All Rights Reserved.